BRÚSENIE A ČISTENIE HROBOV A POMNÍKOV

Kameň je prírodný materiál vyznačujúci sa pevnosťou a odolnosťou, napriek tomu však podlieha poveternostným vplyvom, ktoré sa podpisujú na jeho zovňajšok. Náhrobné kamene, pomníky a kamenné kultúrne pamiatky tiež nedokážu odolávať sile prírody, ktorá na nich zanecháva stopy v podobe machu, lišajníkov, rôznych povlakov a nánosov prachu, špiny a smogu. My vám ponúkame riešenie tohto problému.

Vykonávame vysokotlakové čistenie alebo brúsenie a následné ošetrenie daného povrchu. Čistenie prebieha ekologicky a šetrne. Prvý krát sa hrob prebrusuje hrubým diamantovým kotúčom, aby sa odstránil zvetraný povrch. Potom sa povrch brúsi druhý krát hladiacim kotúčom, ktorý povrch dokonale vyhladí. Vyčistenie bokov hrobu sa robí vodným vysokotlakovým čističom. Ak ostanú ešte nejaké nečistoty, dočistia sa mechanicky. Hrob bude hladký, čistý a dobre sa udržiava v čistote. Následne sa môže hrob natrieť ochranným náterom, ktorý chráni povrch pred ďalším zvetrávaním. Prebrúsenie odstráni aj fľaky po hrdzi a vosku. Tento proces je dosť prácný, zdĺhavý...


Cenník

Brúsenie hrobov a pomníkov
 • trojhrob s krycími platňami: 180 €
 • trojjhrob bez krycích platní:  150 €
 • dvojhrob s krycími platňami :150 €
 • dvojhrob bez krycích platní:  120 €
 • jednohrob s krycou platňou:  120 €
 • jednohrob bez krycej platne:   90 €
 • Impregnácia hrobu                  10 € / 1 hrobové miesto

Vysokotlakové čistenie

 • Čistenie jednohrobu  35 €
 • Čistenie dvojhrobu    60 €
 • Čistenie trojhrobu      80 €
 • Impregnácia hrobu    10 € / 1 hrobové miesto